Rahman Ayhan yazdı.

Türkler 
At üzerinde doğuyorken, 
Attığı oku 
Yüzük deliğinden geçirecek kadar 
Nişancıyken, 
Şu anda gelişmiş
Dünyaya yön verip, 
Menfaati için her türlü haksızlığa göz yuman
Bazı milletler 
Çapulculuk  
Ve  
Yağmacılıkla yetiniyordu... 
Hak,
Hukuk,
Adalet ve liyakat,
Türklerin en büyük şiarıydı…
Heredot'un yazdığı tarih kitabında, 
Yunanlılara 
Medeniyeti öğreten,
Türk kavmi olan Turanlılardır… 
Asırlar önce 
Yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te, 
Türklerin 
Bin yıl önce de,
Ceplerinde mendil taşıdığı, 
Kızgın suyla demir ısıtıp “ütüg” (ütü) yaptığı, 
Bunun Rusça'ya 
“Ütüyüg” olarak geçtiği 
Bilgisini veren, 
Kaşgarlı Mahmut'un eserinin 
Önsözünde,
“Tengri, onlara Türk adını verdi; 
Onları yeryüzüne hâkim kıldı
Ve 
Cihan imparatorları,
O,
Türk ırkından çıktı... 
Dünya milletlerinin yuları 
Türklerin eline verildi... 
Türkler, 
Tengri tarafından,
Bütün kavimlere 
Ve
İnsanlara üstün kılındı” denilmişti…
Türklerde
Dünya da ilk çizgi film tekniğinin 
Temeli atılırken, 
Fransa kralı ülkesini 
Oturaktan yönetmekteydi… 
Türkler, 
Keşfettikleri gezegenlere 
Türkçe adlar verirken, 
Avrupalılar 
“Dünya tepsidir,
Tepsi değildir” savaşı veriyordu... 
Türkler, 
Akıl hastaları için 
Dünyanın 
En iyi hastanelerini inşa ederken, 
Avrupalılar,
“Şeytan içine kaçtı” diyerek,
Yakmaktaydılar…

Şimdi masallarla uyutulup, 
Milli his 
Ve 
Heyecanları 
Uyuşturulmuş bu millete 
Türlü gizli oyunlar ile 
Türklüğünden utandırılmaya, 
Geçmişini unutturmaya çalışıyorlar…
“Başka uluslar, 
Çağdaş uygarlığa girmek için, 
Geçmişlerinden 
Uzaklaşmak zorundadır… 
Oysa 
Türklerin 
Çağdaş uygarlığa girmeleri için, 
Yalnız 
Eski geçmişlerine 
Dönüp bakmaları yeterlidir...” 
Daha düne kadar
Yıkanmak nedir bilmeyen,
Sudan geçmek isterken suya düşüp
Rahatladığını anlayınca,
Suyun 
Güzel bir şey olduğunu anlayan
Avrupalılar,
Türk Bilim İnsanlarından
Bilgi çalıp,
Kendine mal edinmekteydi…
Piri Reis’in,
Çizdiği
Dünya haritasında,
Amerika kıtası ve diğerlerini göstermiş,
Fakat
Amerika’yı
Kristof Kolomp’un keşfettiği
Bütün tarih kitaplarında yer almaktadır…
İbni Sina
Ve
Farabi’nin tıp kitapları
Batı dünyasında
Halen daha 
En önemli başucu kitaplarıdır…
Ama
Bunu bir türlü
Dillendirmek istemezler…
Fatih Sultan Mehmet,
Yavuz Sultan Selim
Ve
Kanuni Sultan Süleyman’ı 
Görmezden gelirler…
Onlar için
Varsa yoksa
Büyük İskender,
Napolyon’un hayatı 
Ve
Askeri deha oldukları vardır…

Peki
Ne oldu da,
Bu durum,
Bir anda ters yüz oldu?
Okumaktan
Ve
Bilimden uzaklaşılıp,
Kendinden başka hiç kimseyi
Düşünmez olunca,
“Biz” duygusundan
“Ben” duygusuna geçiş yapınca,
Her şey ters yüz oldu…
Hak,
Hukuk çiğnenmeye başlanılınca
Adaletten uzaklaşınca
Ve
Liyakatsizlere
Makamlar teslim edilince,
Allah(cc)’ın
Yeryüzünde hâkim kıldığı
Türkler,
Kabile devletlerin durumuna düştü…

“Ey Türk
Titre ve kendine gel…
Girmesin sana yel…
Muasır devletlere ulaşmak için
Oku ve çalış,
Yoksa 
Yat aşağı yan gel…”

10.09.2022
Rahman AYHAN
Gazeteci-Araştırmacı Yazar