Rahman Ayhan yazdı.

Dünkü yazımda,
Dünya üzerinde önemli olan
Bir olayı yazmıştım…
Türkiye’nin 
İlk önce tanıdığı, 
Ermenistan, Azerbaycan arasında 
Yeni bir devlet kurulmuştu…
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyeti
Kurularak,
Dünya tarihinde yerini aldı…
Cumhurbaşkanlığı sistemi ile
Laik,
Demokratik ve
Çok kültürlü bir devlet olan
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyetinin
Cumhurbaşkanı Rizvan Talibov,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Ve
Dışişleri Bakanı ise Mehmet Ali Arslan’dır…
Millet meclisinde
45 Milletvekili seçilip,
Halkını temsil etmektedir…
Kısaca GZTC olarak söylenen yeni devlette
Milletvekili seçimleri
5 yılda bir,
Cumhurbaşkanlığı seçimi ise
6 yılda bir olacaktır…
Başkent olarak
Gafan kenti seçilmiştir…
Türkiye,
Azerbaycan, 
Ermenistan ve diğer
Türk devletleri vatandaşları isterseler,
GZTC vatandaşı olabilirler…
GZTC devletinde
Ulusal, ırksal
Ve
Dinsel ayrımcılık kesinlikle yoktur…
Bütün din, ırk ve
Milletlerle,
Bir arada barış içinde yaşamayı taahhüt eder…
Çok yakın bir zamanda
Anayasası belirlenip,
Bayrağı,
Milli marşı 
Ve 
Yukarda saydığım hususları,
Resmi olarak kayıt altına alınacaktır…
Ankara’da açılan
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyeti
Türkiye temsilciliği
Onun için
Çok önemli bir adımdır…

Bu önemli olaydan sonra
Topraklarından
Zorla sürülmüş olan
600 bin 
Azerbaycan halkının
Geri dönüş yapacağı dillendirilmekte…
Tarihi öneme sahip
Bu topraklarda kurulan 
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyeti,
İpek yoluna da işlevsellik kazandıracaktır…
Sürekli
Savaşmaları için kışkırtılan
Azerbaycan ve
Ermenistan arasında,
Arabulucu bir devlet olacaktır…
Türkiye Nahcivan
Ve
Azerbaycan birbirine bağlanıp,
Türk Cumhuriyetleri ile
Daha rahat 
İletişim kurulacaktır…
Azerbaycan’ın 
Batı ile uçak seferleri 
Artık
Ermenistan üzerinden yapılmayacak,
Bu koridoru kullanacaktır…
Doğu ile
Batıyı birleştirip,
Pekin ile Londra arasında
Tren yolculukları yapılabilecektir…
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyeti
Bölgesel barışı
Ve
Ticareti artıracaktır…
Tabi
Yeni olan bu devletten
Rahatsız olanlar da çıkacaktır…
ABD,
Rusya ve
İran bunların başında geliyor…
ABD,
Kendi güdümünde
Olmadığı ve
Bölgedeki dengeleri bozacağı için
Yeni devletten rahatsız…
Rusya,
Buradaki üslerinin işlevsiz olacağı
Ve
Etkisinin azalacağı
Endişesi ile 
Yeni bu devleti istemez…
İran ise
Sınırları içindeki
Güney Azerbaycan halkının ilerde
Bu devletle birleşeceği
Ve
Büyük güç olacağını düşünerek,
Yeni bu devleti
Tanımak istememektedir…

Ancak
“Güneş, balçıkla sıvanmaz…”
Ne kadar
Karşı çıkarsa, çıksınlar,
Göyçe- Zangezur Türk Cumhuriyeti kuruldu
Ve
Dünyadaki
Yerini almış durumdadır…
Bize ve
Bizim gibi herkese,
“Dünya için hayırlı olsun” demek düşer…

23.09.2022
Rahman AYHAN
Gazeteci-Araştırmacı Yazar