Rahman Ayhan yazdı.

Dün
11 Temmuz bir vahşet
Ve
Soykırımın yıldönümüdür…
Medeni Avrupa’nın
Tam ortasında,
Yapılan bir soykırım bu…
Türkiye’ye
İnsan hakları diye yüklenen,
Avrupalı devletler,
Bundan tam 27 yıl önce,
Yaşlı,
Kadın,
Çocuk demeden;
İnsanları katlettiler…
Kandırarak
Teslim aldıkları masum insanları,
Kasaplara teslim ettiler…
Bu
Kasaplar elinde
Dilim dilim doğranıp, katledilen
Masum insanlar,
Niye öldürüldüklerini bile
Bilme fırsatı yakalayamadılar…
Milli şairimiz
Mehmet Akif Ersoy
“Medeniyet dediğin,
Tek dişi kalmış, canavar…” diyerek,
Ne güzel tarif ediyor, o vahşileri…
Medeni bildiğimiz
Batının içyüzünü, belli eden
Bir olaydı bu…
İnsan hakları diye,
Türkiye’yi köşeye sıkıştıran,
Avrupalı devletlerin;
Müslüman
Ve
Türklere karşı ne kadar
Hazımsız olduklarını,
Her olay gibi,
Bu katliamda da belli ettiler…
Onların gözlerinde
Müslüman ve
Tükler,
İnsan bile değildi…
Hatta! Hayvanlardan bile, aşağıdaydılar…
Müslümanların kanları,
Onlara helaldi…
Onlara karşı koyabilecek,
Müslümanları,
Kandırarak silahlarını topladılar…
Genellikle,
Kadın,
Çocuk ve
Yaşlılardan oluşan insanlar,
BM askerlerine teslim oldular…
Fakat
Teslim olan o masum insanlar,
Şunu unutmuşlardı,
“Küfür! Bir millettir…”
BM’nin teslim aldığı
Bu günahsız ve masum insanlar,
Vahşi,
Gözü dönmüş,
Kahpe,
Canilere teslim edilmişlerdi…
11 Temmuz 1995 günü,
Avrupa’nın tam göbeğinde;
Bu vahşette
8 binden fazla,
Müslüman Boşnak ölmüştü…
Onları vahşice öldüren
Sırplar,
“Pis Türkler” diyerek
Onları öldürmüş,
Türklere olan kinlerini göstermişlerdi…
Hâlbuki
Öldürenlerle,
Ölenlerin milliyeti
Aynı kökenden geliyordu…
Boşnaklar yalnızca,
Müslüman oldukları için
Bu muameleye maruz kalmışlardı…
Direnişin sembolü olan
Bilge lider
Aliya İzzetbegoviç’in
Şu sözü çok manidardır…
“Bizi,
Toprağa gömdüler
Fakat
Tohum olduğumuzu bilmiyorlardı…”
Dünyada kurulan
Hiçbir
Birlik ve oluşum,
Müslüman
Ve
Türklerin yanında olmamıştı…
AB,
BM,
NATO,
Ve
Onlar gibi
Diğer birliklerde
Müslümanlar için tam bir fiyaskodur…
BM Srebrenitsa’yı,
Güvenli bölge olarak, ilan etmişti…
Bölgede bulunan
Hollanda birlikleri,
Katliama mani olmamıştır…
Srebrenitsa olayı,
II. dünya savaşından sonra,
Avrupa’da yapılan,
En büyük insan katliamı
Ve
Etnik soykırım olarak,
Dünya tarihine kanlı olarak geçmiştir…
Silahları,
BM tarafından toplatılan,
Bu masum insanlar,
Altın tepside,
Sırplara sunulmuştu…
Avrupa’nın tam ortasında ki
Medeni insanlar,
Silahsız ve savunmasız
Kadın,
Çocuk ve
Yaşlıları katlettiler…
Onlar,
Eli silah tutan kişiler karşısında
Kuzu kesilirken,
Savunmasız kadın,
Çocuk
Ve
Yaşlılara karşı Aslan olurlar…
Hayvan gibi öldürdükleri
Bu kişileri,
İnsan olarak görmüyorlardı…
Gerçi,
Katledilen
Bu kişilerde,
Hayvanlardan daha aşağı,
İnsan bile
Sayılmaz ki…