Uzaya gidecek ilk Türk olmak isteyen vatandaşlar sıraya geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulunurken, "Uzaya gitmek için 31 bin vatandaşımız başvuru yaptı" dedi.

Türkiye'nin Uzay programı kapsamında uzaya gönderilecek Türk vatandaşı için başvurular açıldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 10 gün boyunca görev yapacak olan Türk için bazı şartlar bulunuyor.

KİLO VE BOY ŞARTLARI

Sağanak dolayısıyla ırmak taştı! Sağanak dolayısıyla ırmak taştı!

Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilecek ilk uzay yolculuğu için kriterler belirlendi. Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından öncelikle iki aday belirlenecek. Adayların 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olması, tıp, mühendislik, eğitim fakülteleri gibi 4 yıllık fakülte mezunu olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmesi gerekiyor. Uzay yolculuğuna çıkacak adayların boy ölçüsünün 149.5 cm ile 190.5 cm arasında olması şartı da aranıyor. Uzay yolculuğuna başvuracak adayların sağlık probleminin bulunmaması, kilosunun ise 43 ile 110 arasında olması ve erkek adayların askerliğini yapması gerekiyor.

HAPİS CEZASI OLMAMALI

Uzay yolculuğuna çıkacak adayların taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlarla aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmaması gerekecek. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya MGK’ca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması gerekiyor.

YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek bilim insanlarına Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkânı sağlanacak. Seçilen adaylar TUA ve TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacak. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecek. Başvurular en geç 23 Haziran 2022 tarihinde saat 20.23’e kadar tamamlanması gerekecek.