Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasındaki uyuşmazlığa ilişkin dosyanın incelenmesine karar verdi. Kurul ayıca, Beşiktaş Kulübü yöneticisi Kemal Erdoğan ile Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki’ye verilen para cezalarını kaldırdı.

Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

"- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin teknik adam Abdullah Mucip Avcı ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 06.02.2021 tarih ve E.2020/363- K.2021/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyanın incelemeye alınmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Kemal Erdoğan ile ilgili PFDK’nın 04.05.2021 tarihli E.2020-2021/1062 - K.2020-2021/1311 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. idarecisi Kemal Erdoğan’ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 03.05.2021 tarihli E.2021/22 - K.2021/06 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş., idarecileri Alper Pirşen ve Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 11.05.2021 tarihli E.2020-2021/1096 - K.2020-2021/1052 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Genç oyuncudan Trabzonspor’a veda paylaşımı! Genç oyuncudan Trabzonspor’a veda paylaşımı!

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin idarecisi Alper Pirşen’in kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT’nin 38/3-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezasının; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son içtihatları nazara alınarak, açıklamaların ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaati ile cezanın kaldırılmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."