Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Sağlam yayınladığı mesajda söyle dedi:

“İnsan doğasının omurgasını sevgi oluşturmaktadır. Öfkenin sevgiye galip gelmesi aslında insan doğasıyla açıklanabilecek bir durum değildir. Oysa dünya bütün canlılara aittir. Yaşama ve en önemlisi insanca yaşama hakkı kutsaldır. Bu alana yapılacak en küçük müdahale, toplum vicdanında ve kamu hukukunda suçtur.

Şiddetle mücadele etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarındaha etkin ve sürdürülebilir olması amacıyla Bakanlığımızdüzeyinde 2007 yılından itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal eylem planları uygulamaya konulmuştur.Bu bağlamda İlimizde kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında il eylem planı oluşturularak toplumsal cinsiyete yönelik çeşitli düzenlemelerin hayata geçirilmesi, yürütülmesi ve takip edilmesi hedeflenmektedir.

İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde yedi gün yirmi dört saat esaslı olarak şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca İlimizde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesine ait şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının da karşılanması amacıyla iki kadın konukevimiz hizmet sunmaktadır.

Şiddetle topyekun mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerimiz bünyesinde kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerin önlenmesi amacıyla farklı hedef gruplarına yönelik 2022 yılı içerisinde 6.180 kişiye eğitim, seminer ve farkındalık artırma çalışması yapılmıştır.

Sadece şiddet mağdurları değil bunun yanı sıra şiddet uygulayanlara yönelik; öfke kontrolü, stresle başa çıkma, aile içi şiddet, ailede kriz yönetimi vb. konularda  şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve atölye çalışmalarımızdevam etmektedir.

Müdürlüğümüzce temel politikamız, “şiddete sıfır tolerans”ilkesinden hareketle kadınlara yönelik şiddeti besleyen kültürel ve toplumsal davranışlarla mücadele ederek,toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemektir. Bu bağlamda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile bireyleri arasındaki iletişim engellerinin ortadan kaldırılması, danışmanlık hizmetleri gibi konular başta olmak üzere birçok alanda koruyucu ve önleyici farkındalık çalışmalarımız yürütülmektedir.

Bu bakış açısıyla, toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum.

Unutmayalım ki;

İnsan haklarının bir gereği olarak, KADINA VERİLEN DEĞER HER ŞEYE DEĞER!”