Toplantıda gündem maddesi olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen 2022 yılına ait ek bütçe talebiyle ilgili madde müzakere edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hasan Yılmaz tarafından okunan 2022 mali yılı ek bütçe tasarısıyla ilgili madde görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan oylamada mecliste onaylanmış 2022 mali yılı gider bütçesi 294.000.000,00 TL’den talep edilen ek gider bütçesi miktarı olan 196.000.000,00 TL oranında artırılarak 490.000.000,00 TL’ye (yüzde 66,33 artırıldı); mecliste onaylanmış 2022 mali yılı gelir bütçesi ise 294.000.000,00 TL’den talep edilen ek gelir bütçesi olan 196.000.000,00 TL oranında (yüzde 66,33 artırıldı) artırılıp 490.000.000,00 TL’ye çıkarılarak gelir ve gider bütçesi denkliği sağlanarak kabul edildi.

Bütçe (4)