Feci olay! Ev kullanılamaz hale geldi Feci olay! Ev kullanılamaz hale geldi

Trabzon Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü Atatürk Köşkü’nde “Milli Edebiyat Dönemi Fotoğraf Sergisi” düzenledi. Serginin açılış programına Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Karadeniz Koleji’nin minik öğrencileri de katıldı.Açılış Konuşmasını Avrasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Sayar yaptı. Sayar konuşmasında şu cümlelere yer verdi. Bu sergideki amacımız milli edebiyat dönemi sanatçıları ve eserlerini tanıtmak ve sizlerle buluşturmaktır. Eserlere arka plan olan bu güzel kadrajlar Prof. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan’a aittir. Kendisi şehir dışında olduğunda bize eşlik edemedi. Kendisine desteği için teşekkür ediyoruz. Fotoğrafların Tümü Trabzon Başta olmak üzere Doğu Karadeniz’in çeşitli bölgelerinden kareler oluşuyor sergimiz eser-fotoğraf ilişkisi gözetilerek düzenlenmiş olup siz değerli konuklara sunulmuştur. Dönemden bahsetmenin sergiyi daha anlamlı kılacağını düşünüyorum Milli Edebiyat Nedir? Dilerseniz bu soruyla başlayalım. Bir milletin tüm edebiyatımı yoksa belirli bir dönemi kapsayan edebiyat mı? Bu soru Günümüze kadar tartışıla gelen konular arasındadır. Bizim Burada Kast Ettiğimiz bazılarına göre II Meşrutiyetin ilanıyla bazılarına göre 1911’de Genç Kalemler ile başlayan ve 1922’e kadar süren zaman aralığıdır. Biz bu sergide 1908 Meşrutiyetin ilanı ile 1922 ye kadar olan zaman aralığını baz aldık. Bu süreçte en önemli gelişmelerden biri şüphesiz afişimize de konu olan genç kalemler hareketinin doğuşudur. Ali Canip, Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin, Türkiye Cumhuriyeti’nin dil politikalarının yol haritasını oluşturacak dil prensiplerini dergi kanalıyla aktarır ve “Yeni Lisan” makalesi ile de ilk ciddi dil hareketini başlatırlar. Burada Tartışılan Başlıca Konular: Osmanlıcılık ideali etrafında benimsenen dil reformları, yabancı dillerden alınan kaideler, ortak dil teklifleri, yazı dili ile konuşma dilinin birleştirilmesi, yozlaştırılan dil kullanımı ve bilinçsizlik ile ideal teklif ve uygulamalarıdır. Dönemin özelliği ise;  Dilde sadeleşme, aruz vezni yerine hece vezni, konuda Anadolu insanının sorunları milli edebiyat döneminin temelini oluşturur. Ayrıca bu dönemde yaşayan şair ve yazarların bizzat Türk milletinin kaderini değiştiren milli mücadeleye tanıklık etmeleri eserlerini yaşayan romanlara ve şiirlere dönüştürür. Bu önemli etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapmayı planladık. Bildiğiniz gibi 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği bir tarihtir. Atatürk ise bu günü Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan siz çocuklara hediye etmiştir. Şimdi sizi dönemin milli ruhuna davet ediyor ve iyi seyirler diliyorum.