Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, kurulda düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Ahmet Yener, açıklamalarında şunları kaydetti;

Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup, bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50,6'sını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta. 29 milyon 987 bin 53 erkek seçmen sayımız bulunmakta. Yani seçmenlerimizin yüzde 49,4'ü yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır.

"İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672'dir"

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmen de 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989 bin 543 olup, 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 bin 802'dir. 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191 bin 884 sandık kurulu kurulacaktır.

Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup, seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6 bin 215'tir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve hükümlü olan seçmen sayımız 53 bin 172 adettir. Gümrüklerde ise 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur.

"Yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır"

Yurt dışında ise seçmen sayımız 3 milyon 416 bin 98 olup bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın seçmen olup yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,7'sine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,3'ünü erkek seçmenlerimiz oluşturmakta olup yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 272 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2 bin 435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5 bin 40 sandık kurulacak olup yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır.

15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları seçmen listeleri siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunda seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup seçim takviminin öngördüğü süre içerisinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve sizlerle paylaşmış olduğumuz sayısal verilerimiz siyasi partilerimizle paylaşılmaya başlanmıştır.

Ayrıca kamuoyunda basılacak olan oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumların yapıldığı görülmektedir. Az önce vermiş olduğumuz veriler 2839 sayılı yasanın 27. maddesindeki düzenlemeler öngörüldüğünden birleşik oy pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Ayrıca birleşik oy pusulalarının öngörülmeyen sebeplerden dolayı zarar görmesi ihtimaline binaen yine yasal düzenlemeler uyarınca yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilciliğe ilave bir paket gönderilmekte olup söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanaklarla YSK'ya gönderilmektedir ki, sandıklarda bu tutanakların düzenlenmesi sırasında yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri de bulunmakta ve bu tutanaklar onların da imzası altına alınarak YSK'ya gönderilmektedir.

"deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kaydını aldırdı"

Cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinici tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeniyle DMO ile yapılan oy pusulası basımının ihalesinin rakamların abartılı olmadığı yasal çerçeve içerisinde kanunun öngördüğü koşullar içinde olduğu görülecektir. Ayrıca kurulumuz deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimizin veya kurumdan görevlendirilen personelimizin bölgeye ziyareti söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede bu hafta sonunda 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Sayın Orhan Usta ve Battal Öğüt'ün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, sandık kurulacak alanlarda problem bulunup bulunmadığı ve varsa bu problemlerin çözümü noktasında çalışma yapılıp kurulumuza bilgi verilecek ve 14 Mayıs'a kadar deprem bölgelerimizde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile de gerekli temaslada bulunarak sorunların çözümü noktasında kurulumuz üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirecektir. Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illerimize giden seçmenlerin kayıtlarını aldırmaları söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsüre yakın seçmenin askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yerlere nakli söz konusu olmuştur.