Borsaya açık kulüplerin 6 aylık dönemde açıkladıkları faaliyet raporları açıklanırken Trabzonspor’un toplam borcu 3 milyar lirayı geçti!

Bağımsız denetim şirketinin hazırladığı raporda birçok mali bilgi yer alırken raporun özet kısmındaki bir paragraf kulübün durumunu ortaya koyuyor!

İşte o paragraf:

İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli belirsizlik!

Grup’un 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 47.530.960 TL zarar (30 Kasım 2021 - 192.274.931 TL zarar)ettiğine, 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerin dönen varlıkları 147.675.006 TL aştığına, özkaynaklarının negatif 582.183.687 TL (31 Mayıs 2022 – 530.710.860 TL) olduğuna ve özkaynakların negatife dönmesinin ayrıca Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 376. maddesi kapsamında borca batıklık olarak değerlendirdiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar, ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte, Grup’un sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğuna işaret etmektedir. Grup yönetiminin bu husus üzerindeki açıklamaları 2 no’lu dipnotta yer almaktadır. Bu husus tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir