Trabzonspor’dan UEFA ile yapılan anlaşmanın detayları ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamanın 3 yılı kapsadığı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz ile UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu arasında UEFA Finansal Fair Play Kriterleri kapsamında 2021/2022 ve 2022/ 2023 sezonlarındaki finansal sonuçlarımızın FFP kriterlerini karşılayamaması üzerine, bir süredir yürütülen müzakereler sonucunda Yapılandırma Anlaşması imzalanmıştır.

* Yapılandırma anlaşması 2023/24, 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsamaktadır.

* Yapılandırma Anlaşmasının temel amacı, Kulübün 2025/26 sezonunda değerlendirilen izleme döneminde (2023, 2024 ve 2025'te sona eren raporlama dönemlerini kapsar) istikrar gereksinimlerine (yani futbol kazançları kuralına) uymasıdır. Bir başka değişle 2025/26 sezonunda değerlendirilen izleme döneminde, Kulübün toplam futbol kazancı fazlası veya UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda öngörülen kabul edilebilir sapma dahilinde futbol kazancı açığı olmasıdır. İlgili Talimata göre kabul edilebilir sapma miktarı 5 milyon Avro olup bu tutar ilgili talimatta öngörülen şekilde katkılar/özkaynak ile karşılandığı takdirde, 60 milyon Avro tutarına kadar yükselebilecektir.

* Şirketimiz, geçiş dönemi süresince, aşağıdaki finansal hedefleri tutturmalıdır. Bu hedefe göre 2023'te sona eren raporlama döneminde maksimum 60 milyon Avro'ya denk hesap açığı vereceğini (2023 Hedefi) taahhüt etmektedir. 2023' te sona eren raporlama döneminde, anılan tutarın altında gerçekleşen denk hesap açığı, 2024'te sona eren raporlama döneminde kullanılabilecektir (2024 Hedefi).

300 BİN EURO KOŞULSUZ OLARAK ÖDENECEK

* Şirketimiz, toplamda 2 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmektedir. Anılan tutarın 300 bin Avro tutarındaki kısmı ön koşulsuz olarak UEFA gelirlerinden mahsup edilecektir. Bakiye 1,7 milyon Avro tutarındaki kısım ise aşağıdaki şartlarda mahsuba konu olacaktır.

- 850 bin Avro, Şirketin 2023 hedefi, 40 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde,

- 850 bin Avro Şirketin 2024 hedefi 20 milyon Avro'dan daha fazla aşıldığı takdirde,

Ancak, aşımlar belirtilen tutarlardan düşük olduğu takdirde, hedefi aşan tutar dikkate alınarak kıstelyevm usülüne göre hesaplama yapılacaktır.

* Ayrıca, aşağıda belirtilen aşımların gerçekleşmesi durumunda UEFA A Listesine 25 yerine en fazla 23 oyuncu tescil ettirilebilecek ve yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescili ancak ilgili transfer penceresinde Yapılandırma Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecektir.

- 2023 hedefinin 20 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2024/25 sezonunda uygulanmak üzere,

- 2024 hedefinin 10 milyon Avro'dan fazla aşılması durumunda 2025/26 sezonunda uygulanmak üzere.

* Şirketimiz, aşağıda belirtilen şekilde aşımların ikisini de gerçekleştirdiği durumda, UEFA kupalarından bir yıllığına ( ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere) men edilecektir:

- 2023 hedefi 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise, - 2024 hedefi 20 milyon Avro'dan fazla aşılır ise.

* Ayrıca, 2024 hedefi 40 milyon Avro'dan fazla aşılır ise Şirketimiz UEFA kupalarından bir yıllığına (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere) men edilecektir.

*Kulübün, 2025/26 sezonunda değerlendirilen izleme döneminde, kabul edilebilir sapma tutarını 20 milyon Avro'dan az aştığı tespit edilir ise Kulübün, 2023 hedefini 40 milyon Avro'dan fazla; 2024 hedefini ise 20 milyon Avro'dan fazla aşmamış olması şartıyla,

- Şirketimiz 100 bin Avro para cezası ödeyecek,

- 2026/27 UEFA A Listesini 23 oyuncu ile sınırlı olacak, yeni oyuncuların UEFA A Listesine tescilinin ancak ilgili transfer penceresinde Uyum Anlaşmasında belirtildiği şekilde UEFA A Listesinde gerçekleşecek pozitif transfer dengesi ölçüsünde mümkün olabilecek ve

- 2026/27 sezonunda değerlendirilen izleme döneminde (2024, 2025 ve 2026'te sona eren raporlama dönemlerini kapsar) futbol kazancı kuralına uyumlu hale gelemezse yürürlüğe girmek üzere, (ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere) UEFA kupalarından bir yıllığına men cezası alacaktır.

* Kulübün, 2025/26 sezonunda değerlendirilen izleme döneminde, kabul edilebilir sapma tutarını 20 milyon Avro'dan fazla aşması veya kabul edilebilir sapma tutarını 20 milyon Avro'dan az aşmakla birlikte; 2023 hedefini 40 milyon Avro'dan fazla veya 2024 hedefini 20 milyon Avro'dan fazla aşmışşa; Şirketimiz ilerleyen üç yıl içinde ilk katılma hakkını elde ettiği sezonda uygulanmak üzere UEFA kupalarından bir yıllığına men edilecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

Editör: Gülşah Yıldırım