Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

Yapılan bu bildirim, tüzük değişikliğiyle ilgili olurken bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz esas sözleşmesinin 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 26.07.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi Ve Organlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında; Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç Ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin, "Şirketin Merkez Ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin, "Şirketin Süresi" başlıklı 5. Maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşum Tarzı Ve Seçilme Ehliyeti" başlıklı 11. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Ve Üyeliğin Boşalması" başlıklı 13. Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nun Görev Ve Yetkileri" başlıklı 15. Maddesinin, "Karın Tespiti Ve Dağıtımı" başlıklı 31. Maddesinin, "Esas Sözleşme Değişiklikleri" başlıklı 35. Maddesinin, "Uygulanacak Hükümler" başlıklı 37. Maddesinin tadil edilmesine, daha önce yürürlükten kaldırılan 9. Maddenin "Menfaat Sağlamama" başlığıyla ve yine daha önce yürürlükten kaldırılan 33. Maddenin "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması Ve Uygulanması Usulü" başlığıyla tadil edilmesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 04.09.2023 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, 11.09.2023 tarihinde Şirketimiz'e tebliğ edilmiştir. T.C. Ticaret Bakanlığının 12.09.2023 tarihli yazısı ile de Esas Sözleşme Tadiline izin verilmiştir. Esas Sözleşme Tadili ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."