Trabzonspor şirket sermayesinin 2.5 milyar TL'ye çıkarıldığı açıkladı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.02.2024 (bugün) tarihli toplantısında;

Şirketimizin 2.500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi 1.500.000.000.-TL bedelli artırılarak 2.500.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır.

Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızın 765.004.937,940 TL (tamamı) ve B grubu paylarımızdan 722.195.166,948 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 14-15.02.2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 12.799.895,112 adet paya karşılık 22.400.051,40 TL satış gerçekleştirilmiştir.

Pepe transferini önemli bulmuştu ama şimdi umutlarını kaybetti... "Pepe'den bir beklentim yok" Pepe transferini önemli bulmuştu ama şimdi umutlarını kaybetti... "Pepe'den bir beklentim yok"

Artırılan 1.500.000.000.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (29.01.2024 – 12.02.2024) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 1.487.200.175,12 TL, kalan 12.799.895,112 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışından ise 22.400.051,40 TL olmak üzere toplam 1.509.600.226,52 TL fon girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Böylece Şirketimizin sermayesi 2.500.000.000.-TL'ye çıkmış olup,

1) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

2) Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

3) Şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,