CHP Trabzon milletvekili adayı Av. Sibel Suiçmez bir basın açıklaması yayımladı.

Suiçmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yönetimde kişiselliğe ve keyfiliğe yol açarak otoriter bir yönetim yaratmıştır. Cumhurbaşkanı'na; yasama, yürütme ve yargıyı güdümü altına alan çok geniş ve denetlenemez yetkiler tanınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, maalesef keyfi ve kural tanımaz yönetim anlayışı ile birlikte ülkemizi derin bir yönetimsel ve ekonomik krize sürüklemiştir. Bu sistem devlet ve millet için artık sürdürülemez bir hal almıştır.

Ekonomik kriz, Türkiye'de son yıllarda yaşanan en önemli sorunlardan biridir. Yüksek enflasyon, işsizlik oranları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar gibi nedenlerle ekonomik kriz derinleşmiştir. Bu durum, vatandaşların geçim sıkıntısı çekmesine ve işsiz kalmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde yaşayan farklı kesimler arasında kutuplaşma en üst seviyeye olup bu durum ülkede birlik ve beraberliği zayıflatmakta ve toplumsal huzursuzluğa yol açmaktadır.

Yolsuzluk, adaletsizlik, adam kayırma, keyfi yönetim ve liyakatsiz atamalar had safhaya ulaşmış, kamu barışı bozulmuştur.

Millet İttifakı olarak bizler, Türkiye'nin ve Trabzon'un geleceği için mücadele etmek ve güçlü çözümler üretmek zorundayız.

Bu kapsamda, Sosyal Politikalar, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim konularında aşağıda belirtilen politikaları uygulayarak ülkemizi huzur ve refaha kavuşturacağız;

Sosyal Politikalar:

- Sivil toplum kuruluşlarının, kamu yararı statüsü elde etmeleri ve vergi muafiyetine tabi olmaları başta olmak üzere, tüm destek, teşvik ve hibelerin; şartları sağlayan her kuruluşlara eşit, adil ve şeffaf bir şekilde uygulanması için gerekli denetim ve düzenlemeleri uygulamaya koyacağız.

- Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan, herhangi bir suça karıştığı mahkeme kararı ile sabitlenmemiş kişilerin mağduriyetlerine son vereceğiz.

- Seçim barajını %7'den %3'e düşürerek, temsili demokrasinin gereği olarak TBMM'de her kesimin temsil edilmesini sağlayacağız. Tek ses yerine çok sesliliği ve müzakere felsefesini savunacağız.

- Yurt dışındaki vatandaşlarımızın en fazla 15 milletvekili ile doğrudan TBMM'de temsili için yurt dışı seçim çevrelerini oluşturacağız. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı problemler TBMM'de kendi seçtikleri temsilcileri tarafından dile getirilecek ve çözümleri için çalışmalar yapılacaktır.

- Siyasi partilerin hazine yardımından faydalanması için son milletvekili genel seçiminde almaları gereken minimum oy oranını %3'ten %1'e indireceğiz.

- Oluşturulan mevcut düzenin sonucu olarak ortaya çıkan, beyin ve insan göçünü tersine çevireceğiz.

Yolsuzlukla Mücadele:

- Kamu ihalelerinde tam şeffaflığı sağlayacağız ve usulsüz işlemleri önleyeceğiz. Eşe, dosta, akrabaya ihale anlayışını tarihe gömeceğiz.

- Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için işlevsiz hale getirilen denetim mekanizmalarını yeniden canlandıracak ve güçlendireceğiz.

- Siyasi ahlak yasasını çıkararak tüm siyasilerin ve yakınların yasalar ve kurumlar aracılığıyla denetleyerek yolsuzluğu bitireceğiz.

Şeffaflık ve Denetim:

- Vergilerimizin nerelere harcandığını şeffaf biçimde halkımızla paylaşacak, kamu kurumlarının hesap verebilirliğini arttıracağız. Yeni ve sağlam denetim mekanizmaları kuracağız.

- Vatandaşların bilgi edinme hakkını kolayca kullanabilmesini sağlayacağız.

- Siyasi partilerin gelir-gider hesaplarını tam denetlenebilir hale getirecek, denetim sonucunda ortaya çıkan mali tabloların düzenli olarak halkımızla paylaşılmasını zorunlu kılacağız.

- Tam bağımsız yargı düzeni oluşturarak bağımsız mahkemelerin ve kolluk güçlerinin yolsuzlukla mücadelede cesur davranmalarının önünü açacağız, hak ve adalet bekçilerinin arkasında duracağız. Artık kimse yargı mensuplarına talimat veremeyecek.

Sosyal Politikalar, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim gibi çok önemli bu konularda aldığımız kararları ivedilikle hayata geçirerek Türkiye'yi hak ettiği yere taşıyacağız.

Saygılarımla,

Av. Sibel Suiçmez

CHP Trabzon Milletvekili Aday