Türkiye Futbol Federasyonu Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzonspor Kongre Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor'un zamana taşınma projesinin bir an evvel gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, kontrol ve denetimini güçlendirecek, ekonomik olarak koruyacak olan projeleri hayata geçirebilmek adına camiaya Tüzük Kongresi çağrısında bulundu.

Hacıkerimoğlu, Trabzonsporluların akraba olduğunu belirterek, "Bu büyük ailenin her bir ferdinin Trabzonspor konusundaki hakları ve sorumlulukları sorgulanamaz bir bağdır. Bu büyük ailenin içerisinde aile fertlerine düşen sorumluluk büyüktür. Trabzonspor’da geçmişten günümüze değişen şartlar, içinde bulunduğumuz zorluklar neticesinde birlik ve bütünlüğümüzü sağlayacak kararları almak ve uygulamak bir zorunluluk haline gelmiştir. Uzun zamandır Trabzonspor camiasının önde gelenlerine, meslek gruplarından taraftarlarına, yöneticilerinden eski başkanlarına, her mecra ve mercide anlatmak için çaba harcadığım ‘Zamana Taşınma Projesi’ bir an evvel gerçekleşmek zorundadır" dedi.

Hacıkerimoğlu, Trabzonspor koruma adına tüzük kongresi yapılması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor, ‘Zamana Taşınma’ ve benzer projelerle birlik, beraberlik, aidiyet duygularını güçlendirerek ekonomik olarak gelinen noktada Trabzonspor’u hem korumak hem de kulübün ekonomik durumunu kontrol altına alabilmek adına tüzük kongresinin yapılması ve projelerin hayata geçirilmesi camianın her bir ferdinin ayrı ayrı sorumluluğudur. Bu sebeple Trabzonspor’un kongre üyelerine çağrıda bulunuyorum. Trabzonspor’un kontrol ve denetimini güçlendirecek, ekonomik olarak koruyacak olan projeleri hayata geçirebilmek adına camiayı Tüzük Kongresine davet ediyorum. Bu konu çerçevesince camianın fikir ve önerilerini ortaya koyması ve bizim de fikir ve önerilerimizin tartışılmasını istiyorum."