Özoran “Kanserle savaşta tek ses olmak”  başlıklı makalesindeözetle şu cümlelere yer verdi.

Çağımızın en önemli halk sağlığı sorunu olan kanser giderek artış göstermekte ve ölüm nedenlerinin araştırıldığı çalışmalar kanserin dolaşım solunum sistem hastalıklarındansonra ikinci sırada yer aldığını belirtmektedir.

Kanser, halk sağlığı sorunu olmanın ötesinde öldürücü olabilmesi, sakatlıklara neden olması, ve tedavi giderlerinin yüksek olması gibi faktörlerden dolayı ekonomik, hasta ve çevresi için psikolojik ve sosyal problemlere yol açan bir hastalıktır. Bu nedenle 4 Şubat Dünya Kanser Günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle gündeme getirilmektedir. Ülkemizde ayrıca 1—7 Nisan Kanser Haftası süresince sözlü, yazılı, görsel basın aracılığı ile toplumu bilgilendirme çalışmaları Sağlık Bakanlığının yanı sıra Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun ülke genelindeki şubeleriyle aktif olarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu kadar çok topluma zarar veren hastalıkla mücadelede Dünya Sağlık Örgütü 3 aşamalı bir savaş planı öngörmektedir. Bunların birincisi kanserden korunma yöntemlerinin eğitim yolu ile topluma kazandırılması, ikincisi erken tanı ve tedavi, üçüncüsü ise hastanın rehabilitasyonudur. Bu üç aşamanın en etkili ve en ekonomik olanı korunma yöntemidir. Çünkü dünya genelinde 2020 yılında 19.3 milyon yeni kanser olgusu saptanmıştır. 2040 yılında bu rakamın 30 milyona ulaşacağı hesaplanmaktadır. Oysa sigara ve alkolün kullanılmaması, vücut ağırlığı ile orantılı olan vücut kitle indeksinin yükselmemesi kanser gelişimini 1/3 oranında engelleyebilir. Kanser kontrolsüz aşırı çoğalma ile ortaya çıkan genetik bir hastalıktır. Fakat olguların yalnızca % 5-10’u kalıtsallık göstermektedir. Erken tanı ve tedavi için kanserin erken klinik belirtilerinin topluma öğretilmesi gerekir. Bunlar; sebebi bilinmeyen ses kısıklığı ve öksürük, kanlı balgam, kanlı dışkılama ve idrar, genital bölgelerden olan kanamalar, ağrı,ele gelen hareketsiz sert kitle gelişimi ve kapanmayan yaralardır. Her iki cinste de 50 yaşından itibaren genel sağlık kontrollerinin yapılması, ailede kanser olgusu var ise kontrol yaşının kontrol yaşının daha erkene alınması gerekmektedir. Bu bulgular olduğu taktirde ivedi olarak hekime gidilmeli, hekim tarafından önerilen testler uygulanmalıdır. Son aşama olan rehabilitasyonda kanser hastalığı nedeniyle sakat olan hastalara yaşam kalitesini yükseltebilmek ve ihtiyacı olan becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Kanserden korunma, erken ve tedavi için uygun stratejiler geliştirilmesi ile her yıl 3.7 milyon hayat kurtarılabilir. Kanserden ölümlerin % 70’ i düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır. Kanserin dünyaya ekonomik maliyetinin 1.16 trilyon ABD Doları olduğu tahmin edilmektedir. 

KANSERLE SAVAŞTA TEK SES OLMAK 

Kanserle savaşın yalnızca hastanın ya da sağlık çalışanlarının sorunu olmadığı çok boyutlu sorunlar yaratması nedeni ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumunun da üyesi bulunduğu Uluslararası Kanser Kontrol Birliği’nin(UICC) bu yıl ki sloganında ülkelerdeki tüm sektörlerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarının özetle tüm bireylerin eşgüdümünde savaşmanın zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle sloganımız kanser konusunda TEK SES OLMAK.