Rahman Ayhan yazdı.

Bir
Gence babası
Sürekli olarak şöyle diyormuş,
“Senden adam olmaz,
Sen adam olamazsın…”
Bu söze
Çok içerlenen genç adam,
Azim ederek
Ve
Şansının yardımı ile
Ülkeye
Vezir olabilmiş…
Hemen
Emri altındakilerden,
Kendine
“Adam olamazsın” diyen,
Babasını alıp, 
Yanına götürülmesini emretmiş…
Adamın yanına giden
Muhafızlar,
Adamı yaka paça tutarak
Huzura çıkarmışlar…
Korkudan
“Ne olacak” endişesi ile 
Huzura çıkan adam
Karşısında
Oğlunu görünce afallayıp
Şaşkınlık içinde gözlerine inanamamış…
Vezir babasına,
“Hani
Bana sürekli olarak
“Adam olamazsın” diyordun ya,
İşte
Vezir oldum…
Bu sözünden pişman mısın?”
Getiriliş biçimine,
Çektiği korkuya 
Ve
Ona yapılan muameleyi gören adam,
“Vezir oldun
Ama
Ben yine lafımdayım
Adam olamadın” diye, oğluna cevap vermiş…

Milletlerin tarihinde
Kahramanlar
Ve
Liderler çıkarlar…
Birde
Yalnızca 
Dönemi boyunca konuşulan,
İktidardan düştükten sonra
Adı ve şanı unutulan
Lidercikler olur ki,
Dönemimizde bunlardan çok var…
Şimdi size
“Lider nasıl olur
Ve
Unutulmazlar arasına 
Nasıl girer” diye, bir olay anlatayım…

İran ile 
Sınır anlaşmamız 1932 de yapılıyor… 
Bu anlaşmaya göre 
Nahcivan ile sınırımız yok...
Atatürk 1934 de İran şahını
Türkiye’ye davet ediyor,
Şah 
Karayolu ile Ankara’ya geliyor...
Atatürk onu 
Çok iyi misafir ediyor… 
Bir akşam yemeğinde
Atatürk Şah’a,
“Şah hazretleri biliyorsunuz 
Nahcivan Azerileri 
Bizim soydaşlarımızdır... 
Sizden rica etsem 
Bir kısım toprağı bedeli mukabilinde 
Bize satsanız da, 
Onlarla 
Sınır bağımız oluşsa” der…
Şah:
“Emrin olur paşam 
Paraya gerek yok, para ne demek” der… 
Atatürk ısrarla 
“Az da olsa ödeyelim” der... 
Nedeni bağış olması halinde 
İran’da 
Gelecek nesillerin 
Bu anlaşmayı bozması
Ve
Verilen bu toprakları geri almasıdır… 
Hemen orada bir anlaşma yapılır,
Bedelini cebinden öder. 
Anlaşmadan sonra 
Başta 
Mareşal Fevzi Çakmak Paşa olmak üzere
Orada olan herkes,
“Paşam 
Bunu niye yaptınız” diyenlere,
“Bir gün 
Sovyetler Birliği dağılacak
İşte 
O zaman o sınırdan geçerek 
Soydaşlarımıza ulaşabileceğiz” demişti... 
13 Km’lik bu sınır 
1934 yılında 
Atatürk 
Sayesinde böyle sağlanıyor… 
55 yıl sonra 
Sovyetler Birliği dağıldığında 
Onlara,
O koridordan ulaşabildik... 
İşte 
Olacakları 
Yarım asır evvelden görebilen,
Tartışılmasız
Kahraman
Ve
Büyük lider,  
Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’tür…

02.08.2022
Rahman AYHAN
Gazeteci-Araştırmacı Yazar