Mesajında bütün emek camiasının 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı tebrik eden Başkan Genç, 1 Mayıs’ın bütün dünyada emekçilerin alın teri mücadelesinin simgeleşmiş tarihsel adı olduğunu dile getirdi. 

“İŞÇİ HAKLARI BİZİM DÜSTURUMUZDUR”

Türkiye'de her geçen yıl işçi haklarında pek çok olumlu gelişmenin yaşandığını ifade eden Başkan Genç, "Ülkemizde refah seviyesinin artması işçi hakları konunda da pek çok olumlu gelişmenin yaşanmasına vesile oluyor. Türkiye’de gayri safi milli hasılanın (GSMH) artması ve ekonomik büyümeyle doğru orantılı olarak emekçilerin de özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor. Cumhuriyetten günümüze kadar işçi haklarında devrim niteliğinde sayılabilecek mevzuat çıkarıldı. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak işçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için azami gayret gösteriyoruz. 1 Mayıs emekçilerin alın teri ile yazılmıştır. İşçinin alın terinin bizim dinimizde ve medeniyetimizde çok kutsal bir yeri vardır. İşçiler ülkemizde ve dünyada çok ağır çalışma koşulları altında ekmeklerini kazanmaktadır. Dünyanın değişik ülkelerinde sağlık, madencilik, tarım, ulaşım, enerji, iletişim vb. sektörlerde işçilerin, emekçilerin bir günlük grevlerinde bile günlük yaşamın nasıl çekilmez hale geldiğine, ekonominin durduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Sadece bu durum bile işçilerin bütün dünyada ne kadar ağır sorumluluklar ve görevler üstlendiğini, ne gibi zorlukların üstesinden geldiğini bütün açıklığıyla gösteriyor. PeygamberEfendimiz bir hadisinde ‘İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını verin’ diyor. Biz, dinimizin ve kültürümüzün bu anlayışını yerine getirmekle yükümlüyüz. İşçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını veren bu anlayış bizim düsturumuzdur.” cümlelerine yer verdi. 

“İŞÇİLERİMİZİN MÜREFFEH BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN…”

“Toplumun ihtiyaçları için mal ve hizmet üreten işçi kardeşlerimizin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz” diyen Genç “AK Parti iktidarında işçiye ve emekçiye kıdem tazminatı, toplu iş sözleşmesi, iş güvenliği, yıllık izin ve sosyal imkânlar gibi konularda pek çok haklar tanındı. İnşallah bu hakları daha da çoğaltarak işçimizin ve emekçilerimizin refahını artıracağız. Sendikalarımızla yaptığımız her toplu iş sözleşmesinde işçilerimizden yana ortaya koyduğumuz tavır bunun en açık delilidir. İşçilerimizin ve emekçilerimizin her türlü sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. İşçilerimizin her türlü isteği ve talebi bizim de talebimizdir. Bu anlamda işçilerimizi kendimizden ayrı görmüyoruz. Adımlarımızı atarken gece gündüz demeden ekmek davası uğruna işçi kardeşlerimizin ne gibi zorluklara göğüs gerdiğini müşahede ederek atıyoruz. Emekçilerimizin müreffeh bir yaşam sürmesi için bütün imkânlarımızı zorluyoruz. Bu vesileyle bütün işçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.