Başkan Genç, Arap turistler üzerinden algı oluşturulmasına tepki gösterdi!

 “TURİSTLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR”

Milliyeti, dini, ırkı ne olursa olsun Trabzon’a gelen turistlerin her birine Türk milletinin misafirperverliğinin ve hoşgörüsünün göstergesi olarak en iyi muamelenin yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Genç, “Türk milleti bütün dünyada misafirperverliği ve hoşgörüsüyle tanınmıştır. Medeniyet anlayışımızın ve inancımızın bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak şehrimizi ziyarete gelen bütün turistler kaldıkları süre boyunca bize emanettir ve hepsinin başımızın üstünde yeri vardır. Şehrimizdeki turistlerin her biri ister Avrupalı, ister Asyalı, isterse Arap ya da Afrika kökenli olsun, bir insan olarak bizim gözümüzde aynı mertebede ve değerdedir. Trabzon şehri ve Trabzonlular bugüne kadar hiçbir turiste milliyeti, inancı ve ırkı nedeniyle ayrımcılık içeren hakir bir davranışta bulunmamıştır. Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şehrimize gelen Arap turistlere yönelik ırkçılık içeren haberler ve paylaşımlar asla Trabzonluların tasvip edeceği davranışlar değildir. Medeniyet anlayışımızın ve inancımızın gereği olarak insan onuruna yakışmayan, en temel insan haklarını bile ayaklar altına alarak çiğneyen, alçaltıcı, ötekileştirici davranışları bu şehrin en kalabalık ilçesinin belediye başkanı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Şehrimizdeki turistlerin ırkı, milliyeti ve inancı üzerinden yürütülen provokatif davranışları Türk milletinin şerefli ve onurlu bir ferdi olarak kabul etmediğimizi ve lanetlediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” dedi.

“BU TÜR DAVRANIŞLAR YÜREĞİMİZİ YARALAMALI”

Yurtdışında gurbetçilere ve Türk kökenli turistlere yapılan ayrımcı davranışları örnek göstererek, bu tür davranışların Trabzon’da Arap turistlere gösterilmesinin vicdanları yaraladığını belirten Başkan Genç, “Ülkemize çok sayıda turist geldiği gibi; bizim ülkemizden de gerek turistik amaçlı gerekse istihdam amaçlı milyonlarca insan yurt dışına gitmektedir. Nasıl ki, gurbetçi vatandaşlarımıza yurt dışında yapılan onur kırıcı ve aşağılayıcı davranışlar yüreğimizi yaralayıp vicdanımızı kanatıyorsa şehrimize gelen turistlere yönelik ötekileştirici ve aşağılayıcı davranışlar da yüreğimizi aynı şekilde yaralamalı ve vicdanımızı kanatmalıdır. Zira Türk milletinin köklü medeniyet anlayışının, inancının, örf, adet ve geleneklerinin bizlere yüklediği sorumluluk bunu gerektirmektedir.”  ifadelerine yer verdi.

“TURİZME KÖSTEK DEĞİL, DESTEK OLUN”

Trabzon’a gelen turistlerin uzun pandemi döneminden sonra zor günler geçiren esnaf için can simidi olduğunu kaydeden Başkan Genç, “Turist sayısını artırmak için kamu ve özel sektör olarak topyekün seferberlik ilan etmişken bu tür gereksiz, nahoş tartışmalar turizmde bizi hiç istemediğimiz noktalara getirebilir. Bütün Trabzonlular artan turist sayısından ve turizm faaliyetlerinden büyük bir memnuniyet duyarak geleceğe de umutla bakmaktadır. Trabzon şehri son yıllarda hayata geçirdiği konforlu tesisler, eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle turizmde sıçrama yapacaktır. Bu potansiyele de fazlasıyla sahiptir. Hâl böyleyken kıyasıya rekabetin yaşandığı, ülkelerin turistleri kapmak için birbirinden cazip kampanyalar düzenlediği bu dönemde bu tür davranışları asla hoş görmüyor, art niyetli, vatana ve millete husumeti olan çevrelerin işgüzarlığı olarak görüyoruz. Şehrimize ziyarete gelen turistler üzerinden ‘Trabzon Araplaşıyor, Vatanımızda ikinci sınıf vatandaş olduk, Bunlar asla gitmeyecekler’ gibi akıl ve mantık dışı bir şekilde algı oluşturmaya çalışmak ve siyaseten bundan nemalanmak istemek ancak Trabzon’a ve Trabzonlulara düşman çevrelerin işi olabilir. Bir kez daha bütün samimiyetimle ve kalbimle ifade etmeliyim ki, bu tür beyhude çabalar ve kof tartışmalar ancak sahiplerinin gerçek yüzünü ortaya çıkarır. Yoksa Trabzon şehrinin ve Trabzonluların ne kadar misafirperver, sıcak kanlı ve samimi olduğu herkesin malumudur. Bundan mütevellit olarak Trabzon algısına zarardan başka bir etkisi olmayacak bu tür eleştiri ve polemiklerin bir daha yaşanmaması için herkesi sağduyulu ve sorumlu olmaya, Trabzon’un artan turizm trendine köstek değil, destek olmaya davet ediyorum.” cümlelerine yer verdi.