Hazırlanan protokol metni Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Füsun Terzioğlu ve TRABZON TEKNOKENT Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı tarafından rektörlük makamında imzalandı.

            Teknoloji ve sanayi odaklı projelerin yapılanmasının hız kazanmasında önemli bir misyon edinen Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. ile Avrasya Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında girişimcilere önemli destekler sunulacak.

Protokol kapsamında TRABZON TEKNOKENT’ingörev ve yükümlülükleri; Girişimcilere iş modellemesi, iş planı yazma desteği, etkili sunum, finansal kaynaklara erişim ve yatırımcı ilişkileri yönetimi, girişimin şirketleşmesi halinde ihtiyaç duyulacak mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri konusunda destek sağlamak. Ön Kuluçka girişimcilerine mentörlük desteği sağlamak. Girişimciler için Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarıyla buluşmalar organize edilmesiyle, bu buluşmalarda girişimcilerinin yatırım alma imkânını arttırmak ve networklerini genişletilmesi adına çalışmalar yapmak. Kurumsal firma ile satış odaklı Demo Day’ler düzenlenmek ve girişimciler sektörel şirketlerle bir araya gelerek satış görüşmesi yapma fırsatı vermek. Ön Kuluçka sürecini tamamlayan girişimcilere, Trabzon Teknokent Bölgesi’nin şartları dahilinde kuluçka firması olarak ortak kuluçka alanında yer alması veya Ar-Ge ofisi açma olanağı sağlamak ve kampüsü içerisinde güçlü akademik kadronun varlığının sağladığı bilgi akışı ortamında ve Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin ileri teknolojiye sahip Ar-Ge firmalarının bulunduğu bölgede konumlanmanın avantajıyla girişimcilere güçlü ve geniş bir network ağı sağlamak olarak sıralanırken, Avrasya Üniversitesi’nin görevve yükümlülükleri ise Teknoloji Transfer Ofisi’nin sevk ve idare edeceği bir Ön Kuluçka merkezi açmak ve işletmesini sağlamak. Girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri sürecine destek olmak için ÜNİVERSİTE, tüm imkânlarını kullanma olanağı sağlamak. Girişimcilerin, tanıtım faaliyetlerine yönelik olarak ulusal basında ve dijital ortamlarda görünürlüğü için destek hizmeti sağlamak. Birinci fıkrada belirtilen görev ve yükümlülükler doğrultusunda verilecek hizmetler için günaşırı görevlendirilen personelin konaklamasını sağlamak. Ön Kuluçka girişimci bilgilerini talep edilmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak TRABZON TEKNOKENT’le paylaşılmasını sağlamak, olarak sıralandı.
B9138555-8136-4E1B-B61E-25223748DA48