Rahman Ayhan; "Dağ, koskoca bir fare doğurdu. Bütün memurların heyecanla beklediği, 3600 Ek Gösterge olayı, fiyasko ile neticelendi."

Çok konuşulan
Bu 3600 ek gösterge olayında,
Memur
Ve
Memur emeklileri
Çok beklenti içinde oldular…
İşçi,
Memur, emekli,
Asgari ücretli ve diğer çalışanları
Enflasyon
Ve
Devalüasyon karşısında
Sürekli ezdirenler,
3600 ek gösterge olayında da
Bu işle alakalı olan
Bütün kesimleri,
Memnun etmesi mümkün görünmüyordu…
Ve
Ben bundan
Hiç beklenti içinde olmadım…
Eveeeeeetttt,
Ne yazık ki benim dediğim oldu
Dağ,
Koskoca bir fare doğurdu…
Bütün memurların
Heyecanla beklediği,
3600
Ek Gösterge olayı,
Fiyasko ile neticelendi…
Herhalde
Büyük meblağlar tutan bu ücretleri
Ödediklerinde,
Devletin kasasına
Çok yük binmiş olacak…
O kadar zaman
Nasıl çıkaralım diye görüşülen
Ve
Hemşire,
Öğretmen, Polis
Ve
İmamlara verilmesi planlanan
Ama
Kamuoyu
Şiddetle karşı çıktığında,
“Bunu,
Bütün kesime nasıl yayarız” diye,
Toplantılar yapan komisyon,
Bunların yanına
Memur
Ve
Memur emeklilerine
600 ek gösterge eklemeyi
Uygun buldular…
2200 ek gösterge olan bir memur
600 ek gösterge ile
Maaşında 118 TL artış olurken,
Aynı ek göstergeyle
3600 ek göstergeye çıkanların maaşı,
1400 TL artacak…
Çok küçük artışı
Kamuoyuna çok büyük olay gibi
Lanse ettiler…
Çoğunluğu teşkil eden bunlar,
Diş bileyerek
Sandığı bekleyip,
Gereken cevabı
Sandık başında verecektir…
İslam dininde
Ruhban sınıfı yoktur…
Hristiyanlıkta ki gibi İslamiyet’te,
Allah(cc)’la,
Kul arasında aracı olmaz…
Kul,
Arada başka biri olmadan
Direk
Yüce Yaratana
İsteğini sunabilir…
İmamlar,
Rahipler gibi
Geniş yetkiye sahip değildir
Hatta
İslam Dininde,
Sıradan insandan daha fazla,
İmamların sorumluluğu vardır…
İslam,
Tebliğ yapan İmamların,
“Söylemi ile
Yaptığının tutarlı olmasını” ister…
İmamlar,
Bu desturu bildiği için
1380 yıldır,
Böyle devam ediyordu…
İmamlar,
Bulunduğu mahalle,
Köy, kasaba
Ve
Şehirlerde bir bilen olarak görülüyordu…
Kendini yetiştiren İmam,
İslam Dinini tebliğ ediyor
Ve
Toplumun bütün kesimleri tarafından,
Takdir edilip,
Saygı gösteriliyordu…
Ta ki
İktidar onları,
Ayrıcalıklı bir sınıfa koyana dek…
Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi
Birçok
Bakanlıktan fazlalaşmıştı…
Teröristlerle savaşan
Asker ve Polislere
Canını hiçe saydığı için
Ekstra bir zam yapılmak istendiğinde,
İmamları da araya koyup
Ayrıcalık gösteriliyordu…
Canını hiçe sayıp
Ölümü pahasına salgın hastalıklarla
Başa çıkmaya çalışan
Doktor,
Hemşire ve
Sağlık çalışanlarına
İyileştirme yapılacağı zaman,
İmamlarda
Araya sıkıştırılıyordu…
Ve
Atatürk’ün
“Mebus maaşları
Öğretmen maaşından fazla olamaz” dediği,
“Bir harf için
40 yıl kölesi olunan”
Öğretmenlerimize,
İyileştirme yapılacağı zaman
Yine
İmamlar araya sıkıştırılıyordu…
Artık onlar
Ayrıcalıklı bir sınıfı oluşturuyordu…
Ancak
Buna mukabil, İmamların bir kısmı
Araştırmayan,
Okumayan,
Cuma hutbesi bile hazır gelen
Artık
Bir bilen olarak görülmeyen,
Sıradan birileri gibi görülmeye başladı…
Yani
Ayrıcalık gösterildikçe,
İlimden uzaklaşıyorlardı…
Neyse
İnşallah,
İnsanların çoğunun dile getirmeye
Çekindiği,
Doğruları yazdığım için
Beni
Dinsiz olarak göstermezler…
Hemşire,
Öğretmen, Polis
Ve
Özellikle de İmamlara,
3600 Ek Gösterge hayırlı, uğurlu olsun…
Bu saydıklarımızın
Dışında kalan
Bize de,
Sandığı beklemek
Ve
Hesap sormaya bir bahane olsun…